kof98umol #minz #dmgaming KOF’98UMOL – Bình loạn PK SEVER – IQ đỉnh cao, tư duy đẳng cấp, đánh đổi cơ hội đó là em Minz …

source