kof98umol #minz #dmgaming KOF’98UMOL – Bình loạn PK SEVER – Đưa team bạn vào thế và đôi khi em Minz cũng bất lực thực …

source