Bài hát: Kiếp Đỏ Đen Ca sỹ: Duy Mạnh #kiepdoden #duymanh Lyric: Giờ ta chẳng còn chi Mãi trắng tay mà thôi Đời bạc gian lắm …

source