#kiemtienonlintrendienthoai #kiemtienonline #trx
Nhận phần thưởng hoa hồng 5% khi anh ta nạp tiền.

Lời mời cấp dưới phụ của bạn
Người dùng là cấp dưới cấp ba của bạn và bạn sẽ nhận được phần thưởng hoa hồng 2% sau khi nạp tiền. Càng nhiều lời mời, càng nhiều phần thưởng

Điều kiện để mời người dùng là một người dùng gửi bất kỳ số tiền nào và bạn có thể nhận được phần thưởng 10%

1: Thu nhập đến từ việc bạn chia sẻ liên kết lời mời
Ví dụ: người dùng mà bạn mời là cấp dưới cấp một, khi anh ta nạp tiền, bạn sẽ nhận được 10% số tiền nạp của anh ta làm phần thưởng hoa hồng.

Người dùng được cấp dưới cấp một của bạn mời là cấp dưới cấp hai của bạn và bạn sẽ nhận được phần thưởng hoa hồng 5% khi anh ta nạp tiền.

Lời mời cấp dưới phụ của bạn
Người dùng là cấp dưới cấp ba của bạn và bạn sẽ nhận được phần thưởng hoa hồng 2% sau khi nạp tiền. Càng nhiều lời mời, càng nhiều phần thưởng

Điều kiện để mời người dùng là một người dùng gửi bất kỳ số tiền nào và bạn có thể nhận được phần thưởng 10%
Mời 10 người dùng gửi 200TRX và thưởng 200TRX
Mời 20 người dùng gửi 200TRX và thưởng 400TRX
Mời 30 người dùng gửi 200TRX và thưởng 600TRX
Mời 50 người dùng gửi hơn 200TRX và thưởng 1000TRX
Mời 100 người dùng gửi hơn 200TRX và thưởng 2000TRX
——————————
HƯỚNG DẪN KIẾM TIỀN
KIẾM TRX MỚI NHẤT ĐẦU TƯ TIỀN ĐIỆN TỬ 2022 MỚI NHẤT
CÁCH KIẾM TIỀN TẠI NHÀ NHANH ĐƠN GIẢN NHẤT
THAM GIA NGAY THÔI MỌI NGƯỜI
——————————-
#kiemtienonline, #kiemtienonlinetainha #trx #đàoTRX

source