Keep – Problem – Try là 1 buổi stream để cả Trà, Kanon và Chi tự nhận xét và đánh giá bản thân về những gì chúng mình đã làm tốt, chưa tốt, cần phát huy cái gì và thử thêm những nội dung mới nào!!
Rất mong các bạn Ochapi, Karemaiku và Mỡ Hành cùng đón xem và góp ý để chúng mình làm tốt hơn trong tương lai nhé!!!

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

Donate link | 投げ銭:
✨Streamlab:
✨Playerduo:

SNS:
🍵Youtube:
🍵Facebook:
🍵Twitter:

NIJIGEN Vietnamese Vtuber Project
Website:
Facebook:

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
Kisaki Thiên Trà intro & bgm by kimchisushi

#kisakitencha #vtuber #idol #nijigen #gen2 #tenLive

source