Hướng dẫn Zoom đồng thời phát LiveStream trên Facebook, Youtube cùng lúc Trong Video này, @Nguyễn Hữu Lam sẽ hướng …

source