Bước 1. Vào link đăng ký
B 2. Chụp ảnh dky và sdt đã dky gửi cho admin @cool cat belinda bạn ấy sẽ gửi cho bạn tài khoản 500usd hoặc 161usd
Vào nhóm liên kết admin
B3. Thoát tài khoản dky ở B1 và đăng nhập tk ở B2 của admin cấp rồi trade B4. Chat với admin để được hướng dẫn
Cơ chế
Thắng nhận 10% giao dịch
Thua nhận 15k đến 20k về atm
Liên hệ zalo 0362887230 cho cụ thể hơn. Chúc nhà đầu tư tìm hiểu cùng mình để đi đến đích

source