Hướng dẫn sử dụng phần mềm Gostream giúp cho các anh chị livestream một cách hiệu quả.
Tài Gostream tại đây

source