Giới thiệu về OBS Studio
Hướng dẫn cơ bản cách sử dụng OBS Studio
Trả lời câu hỏi

source