Hôm nay mình chia sẽ hướng đẫn mọi người cắm live stream và đàm thoại trực tiếp trên cục live stream #xoxma1
Chất lượng âm thanh cực tốt có thể live stream, âm thanh sạch chống rè.
#bkin.vn
#microviet
Link sản phẩm:

𝐂𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐓𝐕 𝐁𝐊𝐈𝐍 – 𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄: 𝟎𝟖.𝟗𝟖.𝟗𝟖.𝟏𝟔𝟑𝟕

source