HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2021
TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA
Áp dụng theo các nội dung sau đây:
Áp dụng theo các Quyết định số 1901/QĐ-UBND; Quyết định số 1902/QĐ-UBND; Quyết định số 1903/QĐ-UBND; Quyết định số 1904/QĐ-UBND; Quyết định số 1905/QĐ-UBND; Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 14/7/2020
Áp dụng Hướng dẫn số 2346/HD-UBND ngày 14/8/2020 về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin liên hệ
Mobile – Zalo : 0916 946 336 ( Trịnh Eta )
Website :

source