Hướng dẫn khai báo y tế bằng cách sử dụng mã QR code Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế: …

source