Hướng dẫn học Tin Học lớp 9
Chương I: Mạng máy tính và Internet
Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử

Chương II: Một số vấn đề xã hội của tin học
Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính

Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét virus

Bài 6: Tin học và xã hội

Chương III: Phần mềm trình chiếu
Bài 7: Phần mềm trình chiếu

Bài 8: Bài trình chiếu

Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em

Bài 9: Định dạng trang chiếu

Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu

Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

Bài 11: Tạo các hiệu ứng động
Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động
Bài thực hành 9: Thực hành tổng hợp
Chương IV: Đa phương tiện
Bài 12: Thông tin đa phương tiện
Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh audacity
Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh bằng audacity
Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker
Bài thực hành 11: Tạo video ngắn bằng Movie Maker

Xem thêm:
– Hướng dẫn học tin học lớp 4
– Hướng dẫn học tin học lớp 5
– Hướng dẫn học tin học lớp 6
– Hướng dẫn học tin học lớp 8
tại:
Channel Link:
Webpage:
Fanpage:

source