Hướng dẫn gửi hàng ship CoD với Giao hàng tiết kiệm – Shop bán hàng online:

———-
– Hướng dẫn trải nghiệm mua hàng và bán hàng trên Shopee:
– Hướng dẫn trải nghiệm dịch vụ Giao hàng tiết kiệm:
– Hướng dẫn gửi hàng Giao hàng tiết kiệm:

Thương mại điện tử – Bán hàng online:

source