Anh Trần Trung hướng dẫn cách dựng phim siêu tốc trên phần mềm làm phim miễn phí Davinci Resolve 17 tại Tò Mò Academy.

source