Mình mong muốn tất cả các bạn cùng mình xây dựng 1 thế giới game văn minh giao lưu và học hỏi
Link Tải bypass:
Mk giải nén: 21
Tài khoản đăng nhập: 5000
Chúc các bạn thành công nhé

source