HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN THI THỬ VSTEP MIỄN PHÍ
Link đăng kí tài khoản thi thử :

KÊNH CUNG CẤP TÀI LIỆU BÀI GIẢNG ÔN THI B1,B2,C1 ĐỊNH DẠNG VSTEP
Link đăng kí kênh MIỄN PHÍ :

LÝ THUYẾT :
Link full khóa ôn online B1B2C1 – VSTEP cấp tốc MIỄN PHÍ :
Link tải tài liệu sử dụng cho khóa học VSTEP cấp tốc MIỄN PHÍ :

THỰC HÀNH :
Trọn bộ Luyện nghe Part 1 – VSTEP :
Trọn bộ Luyện nghe Part 2 – VSTEP :
Trọn bộ luyện nghe Part 3 – VSTEP :

Trọn bộ hướng dẫn Writing Part1 :
Trọn bộ 30 bài mẫu Writing part 2 Audio Book :
Link Sách 30 đề viết luận mẫu :

Trọn bộ luyện Speaking Part 1 – VSTEP :
Trọn bộ luyện Speaking Part 2 – VSTEP :
Trọn bộ luyện Speaking Part 3 – VSTEP :

# #tailieuVSTEPmienphi #onthiVSTEPmienphi #tiếnganhb1b2c1onlinemienphi #writingvstep #listeningvstep #speakingvstep #readingvstep #writingvstep

source