HÙNG AKIRA LẦN ĐẦU ĐỤNG TRÚNG NICK RICHKID SỞ HỮU 7 SKIN NÂNG CẤP LV7 CÓ CẢ MP5 NHÀ TOÀN SÚNG XỊN …

source