TẬP 1 PHẦN CƠ BẢN. Có thể anh em nghe a nói hơi nhanh, anh em chỉ cần xem đi rồi xem lại nhé. anh em nhớ học cái này …

source