Đây là 1 nội dung trong dự án 3000 Giáo viên Việt Nam thay đổi và hạnh phúc. Đây là dự án đào tạo tin học cho giáo viên miễn phí lớn nhất từ trước tới nay.
Video này làm hoàn toàn từ Powerpoint với một số thao tác đơn giản.
Ngoài ra trong dự án này thầy cô còn được đào tạo rất nhiều kiến thức về sử dụng internet vào công việc, làm video bằng phần mềm Fimora, thiết kế bài giảng Elearning bằng Storyline,…
Link đăng kí:

source