Học DJ rất vui, đặt biệt là theo cách truyền đạt của thầy Lương Bằng Quang thì bạn sẽ cảm nhận học DJ rất đơn giản vì dễ hiểu dù bạn hoàn toàn không có năng khiếu về âm nhạc. Bạn chịu khó chát trực tiếp với thầy Quang bằng cách bấm vào đường dẫn màu xanh Sau đó bạn bấm vào nút “GỬI TIN NHẮN” là mình có thể chát trực tiếp với nhau trên Fanpage của Quang. Yeah học DJ lẹ để quẩy thôi !

source