HLV U23 THÁI LAN CÓ HÀNH ĐỘNG LẠ KHI U23 VIỆT NAM HỦY DIỆT U23 SINGAPORE 7-0, U23 VIỆT NAM THỊ UY SỨC …

source