#Highlights #Laos #Thailand #SEAGames31
Highlights Thái Lan vs Lào | Sao Thái Lan vung chân đá cầu thủ Lào – Xô xát căng thẳng tột độ

source