Shop nội địa Úc VN ( Zalo Quang Thế 0969703212) Địa Chỉ : cổ lễ- Trực Ninh- Nam Định.

source