Chào các bạn Hôm nay Hà Sam được em Bắp gửi cho rất nhiều quà, nhưng em Bắp đã giấu ở rất nhiều chỗ và bảo Hà Sam …

source