Video đầu tháng 5 giảm giá 10% + miễn phí ship Video 193 Ship Toàn Quốc
lô cần nội địa Nhật 25 Ms

Để cập nhật video mới nhất về đồ câu
các dòng Cần Đơn – iso- ikada- surf lục-lure, … và máy câu Nhật
Ae bấm like tương tác, bật thông báo chuông, bấm đăng ký canh YouTube
link đăng ký theo dõi canh Đồ câu Nhật

source