Đây là video re-up lại Livestream của MixiGaming tại Nimo TV ngày 28/04/2022
Bản quyền thuộc về MixiGaming và Nimo TV. Tôi hay kênh này chưa được sự cho phép của tác giả xin cảm ơn!
—————————————————————————————————————–
mixigaming pubg gameplay lien minh 2017 lmht liên minh,pubg,battleground,battlegrounds,mixigaming,nimotv, mixi nimo, mixigaming nimo, mixigaming nimo tv, nimotv mixi, nimotv mixigaming
Tags: Mixigaming, Mixi, Độ Tày, Streamer Mixigaming, Funny, Mixigaming Funny Stream, Funny Stream, Streamer Việt Nam, Stream Việt Nam, Stream Việt, PUBG, Player Unknown’s Battle Ground VN, PUBG VN, CSGO, CSGO VN, mixigaming talkshow, mixigaming reaction, mixigaming độ tộc 2
—————————————————————————————————————–
\ © 2022 MixiGaming

source