Chúc Các Bạn Coi Stream Dui Dẻ

Lịch Live :
7h Tối Hằng Ngày
Thứ 2, 4, 6 : Minecraft
Thứ 3, 5, 7 CN : Free Fire
Chủ Nhật : Từ 12h Trưa Đến 4h Chìu Trên Booyah Đánh Custom Liên Quân

Donate :

Fanpage :

Nhóm FB :
Discord :
Booyah Của Tý :

Tags : Muội Chin Nhỗi
#OmletArcade #Minecraft

source