đây là một số bình luận của cđv Thái Lan, sau khi Thấy các cầu thủ nữ Thái Lan bị thua Trước Việt Nam

source