ĐỊNH HIỀN. Kênh Lan Rừng giá rẻ Định Hiền:Chuyên cũng cấp lan var. Chuyên khai thác hoa phong lan rừng để cảm nhận những cái đẹp của hoa lan, của vách núi, cành cây. của cả những người đồng bào dân tộc đi hái hoa lan mang đậm bản chắc dân tộc miền núi sơn cước.
Địa chỉ : Thôn Kỳ Ngải , Ninh Khang , Vĩnh Lộc , Thanh Hóa
Điện Thoại : 0989 789 040

source