🔥 KHÓA HỌC VẼ ONLINE:

🌐 KẾT NỐI VỚI MÌNH TẠI
🔹 Facebook:
🔹 Tik Tok:
🔹 Podcast:

⚙ CÔNG CỤ ⚙
🔹 Phần mềm vẽ: Clip Studio Paint
🔹 Laptop: MSI GF63 15 inch
🔹 Edit Video: Shotcut, Capcut
🔹 3D: Blender
🔹 Nhạc: Epidemic Sound

Tên bài hát trong video:
🔹 Softly, Gently _ Jon E Amber
🔹 Nature’s Love _ Just Normal
🔹 Invested _ Loving Caliber

source