Điều khiển Live Stream OBS bằng điện thoại OBS Remote Control App Touch portal chưa download được ở Việt Nam và một số …

source