Lịch Live Stream:
Rảnh luc nào live lúc đấy :))
__
Phần mềm quay: OBS
Phần mềm chỉnh sửa: Không có
Client: Salwyrr

source