Zalo Nhóm : 0823.338.472 ” Thu Phí Trước 3 Triệu/Tháng ” Nội dung của nhóm là chơi theo phương pháp và định mức nên cần …

source