Cô giáo Lương Thị Tâm về dạy tiếng anh miễn phí cho trẻ em tại bản Cằng, Xã Môn Sơn Huyện Con Cuông, Nghệ An

source