Ánh sáng này…SÁNG QUÁ!!! Kem này…LẠNH QUÁ!! Nơi đây là đâu mà sao lung linh kì diệu. Làm cho Kanon muốn… ….tới debut …

source