Đây là những phần mềm mình đã sử dụng để học tiếng Nhật trong thời gian vừa qua. Mọi người xem hết video để biết nội dung …

source