CĐM #90 – Trà cũng cần tiền – Trà bán hàng ( Bluez- Bluecs- Bluesp)

source