Lazari Phần 87, sau khi nurse ann và dr smiley quyết định vào hang cọp để bắt cọp con, hai người đã đột kích vào trong dinh thự …

source