Cập nhật thêm một chút tính năng và fix chút sơ sót tính phí bệnh lý nghiêm trọng.
Đã cập nhật lại và thêm 1 số tính năng mới như về học vấn, về chi tiết quyền lợi trong Sheet Quyền lợi. Ai đang dùng nhớ cập nhật nhé.

Nhớ nhấn đăng ký kênh để được nhận 1 số cập nhật mới nhất nhé.
Thấy hữu ích cho tớ xin 1 👍 và 1 Đăng ký nhé 😋

Tải file trong phần mô tả nhé
Mật khẩu mở file 123456

Link tải file

Cảm ơn

source