Đây là phần mềm mình hay sử dụng để thiết kế các hình ảnh, video. Việc sử dụng rất đơn giản bằng web hoặc app trên điện thoại, ngoài ra Canva còn có rất nhiều mẫu để mình chọn chỉnh sửa và đặc biệt là miễn phí

source