Cài đặt OpenShot – phần mềm chỉnh sửa edit video miễn phí trên Ubuntu
———————————————————————————————————————
Link download:

source