phần mềm mô phỏng lưới điện pss/adept
link dowload:
các bạn ủng hộ trang fan fage:

source