Với phương châm ưu tiên sự thuận tiện và tối ưu nhất cho khách hàng, chúng tôi đã phát triển một phần mềm miễn phí, chạy trên máy tính giúp khách hàng kiểm tra sự tồn tại của Email và tạo tệp dữ liệu đầu vào (.CSV) cho ứng dụng VinaMail từ bất kỳ tệp Excel sẵn có nào.

Một số tính năng chính:
➡️ Cho phép kiểm tra sự tồn tại của một danh sách emails từ bất kỳ tệp Excel nào.
➡️ Tốc độ kiểm tra email nhanh với cơ chế nhiều threads chạy cùng lúc.
➡️ Có các tùy chọn nhập thứ tự các cột dữ liệu trực tiếp trên phần mềm để có thể dễ dàng lấy các dữ liệu cần thiết từ tệp Excel: email, tên,…
➡️ Cho phép thêm/sửa/xóa khách hàng trực tiếp trên phần mềm.
➡️ Cho phép chỉ lấy các emails có đuôi chỉ định.
➡️ Cho phép chỉ lấy từ cuối của tên khách hàng.
➡️ Cho phép lọc ngày sinh nhật / ngày đăng ký / quá hạn.
➡️ Thống kê tồn tại / không tồn tại của từng email một cách trực quan và chi tiết.
➡️ Có thể xuất dữ liệu ra tệp CSV (xuất tất cả hoặc chỉ xuất những khách hàng có email tồn tại) một cách đơn giản và nhanh chóng.

❤️ Xem thêm tại 👉
————————————————————-

❤️ Website:
❤️ Facebook:
👉 Google Play:
👉 Samsung Galaxy Store:

#VinaMail
#KiemTraTonTaiEmail
#ChuyenDoiExcelSangCSV
#EmailMarketing
#PhanMemEmailMarketing
#EmailMarketingTrenDienThoai
#GiaiPhapEmailMarketing
#GuiEmailHangLoat

source