Trải nghiệm cách phát hình trực tiếp qua chức năng mới nhất của Facebook Live stream sẽ như thế nào ? Giữa Iphone 6 IOS và Android SamSung ra sao ? cái nào sẽ sử dụng được tính năng phát hình trực tiếp? Mời các bạn xem và trài nghiệm cùng Trương Quốc Huy.

source