Đặt Công chiếu là youtube tự động phát video ta đã up. Công chiếu giúp người làm youtube chủ động trong các kế hoạch đặt ra.

#ThanhTúVlog #HọcviệnMMO #YTT

source