@KIẾM TIỀN ONLINE @KIẾM TIỀN ONLINE @BTCs Miners @Shatoshi
link tải app
ae cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc muốn bán BTC trên app liên lạc với mình qua sdt 0328828397
vui lòng nhắn tin shatoshi mình sẽ gọi lại

source