Việc kết nối màn hình điện thoại sang máy tính sẽ được thực hiện rất đơn giản mà không phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào khác!
Cập nhật: Một số máy không tìm thấy mục “Connect” thì thực hiện như sau: Trên thanh tìm kiếm win, tìm từ khóa “optional”, mở mục “Add an optional feature”. Tiếp đến chọn “Add a feature” trong cửa sổ mới hiện ra và tìm kiếm từ khóa “Wireless Display” để cài đặt. Sau khi cài đặt là tìm lại mục “Connect” sẽ có.
► Đăng ký ủng hộ Kênh free: phá thêm các video thủ thuật máy tính tại đây:

#maytinh
#dienthoai
#tung_bê

source