VTC Now | Bản tin tối ngày 8/4/2022 có những nội dung chính sau: – Đảm bảo nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ …

source