– Thủ tướng đối thoại với nông dân

– Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khó khăn toàn cầu

– Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam

Tag: #Thủtướng #Kinhtế #ViệtNam #Conngười
#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source